Міжнародна діяльність


Український гідрометеорологічний центр здійснює міжнародне співробітництво в галузях погоди, клімату, гідрології і водних ресурсів і відповідних питань навколишнього природного середовища.

Міжнародна діяльність в УкрГМЦ здійснюється за наступними напрямками:

  • участь України в діяльності Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО);
  • участь у реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК);
  • діяльність в рамках Національного комітету України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми ВМО.

Україна з 1948 року є членом Всесвітньої метеорологічної організації. ВМО - це міжурядова організація, до складу якої входять 187 країн-членів (держав і територій). ВМО - авторитетний орган системи ООН з питань стану та динаміки атмосфери Землі, її взаємодії з океанами, утвореного ними клімату та розподілу водних ресурсів, що формується в результаті цього. ВМО координує діяльність країн-членів з проведення спостережень і обміну інформацією про погоду, водні ресурси і клімат відповідно до погоджених на міжнародному рівні стандартів; науково-дослідну роботу в національному, міжнародному і глобальному масштабах і підготовку професійних співробітників міжнародного визнаного рівня. ВМО також сприяє розвитку обслуговування, спрямованого на підвищення добробуту і безпеки окремих груп людей, держав і всього людства.
Постійним Представником України при ВМО є Директор Українського гідрометеорологічного центру.

В рамках ВМО Україна бере участь у:

  • роботі технічних комісій ВМО (комісії з основних систем, комісії з приладів та методів спостережень, комісії з атмосферних наук, комісії з авіаційної метеорології, комісії з сільськогосподарської метеорології, комісії з гідрології, комісії з кліматології, комісії з морської метеорології);
  • виконанні основних науково-технічних програм ВМО в рамках Всесвітньої служби погоди, Всесвітньої кліматичної програми, Програми з атмосферних досліджень та навколишньому середовищу, Програми з використання метеорології, Програми з гідрології та водних ресурсів, Програми з технічного співробітництва;
  • підготовці звітів, довідок, інформаційних матеріалів, заповненні опитувальників ВМО;
  • міжнародних конференціях, симпозіумах, робочих групах, навчальних заходах і т. ін.;
  • програмі добровільного співробітництва (ПДС) ВМО (Україна отримує за відповідними запитами технічну допомогу, яка використовується для забезпечення гідрометслужби сучасним вимірювальним обладнанням для проведення гідрометеорологічних спостережень, технічними засобами передачі та обробки гідрометеорологічних даних, програмним забезпеченням для обробки та узагальнення багаторічних даних спостережень, доступом до нових супутникових технологій для вдосконалення прогнозування погоди та системи своєчасного оповіщення про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища);
  • роботі Конституційних органів ВМО та інших найважливіших заходах ВМО - Конгресах (раз на 4 роки), сесіях регіональних асоціацій (раз на 2 роки).

Крім цього УкрГМЦ бере участь у забезпеченні діяльності Національного комітету України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми ВМО.

З 2007 року в УкрГМЦ почав функціонувати сектор (а з початку 2008 року відділ) міжнародного співробітництва, головними завданнями якого є координація, організація та сприяння у здійсненні міжнародної діяльності структурних підрозділів та підлеглих організацій УкрГМЦ у рамках ВМО, міжнародних багатосторонніх і двосторонніх угод і т. ін. в галузі гідрометеорології, здійснення міжнародної діяльності шляхом обміну досвідом роботи з національними гідрометеорологічними службами країн-членів ВМО з питань впровадження нових методів, методик та технологій проведення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування, обробки,  передачі інформації і т. ін., які відповідають міжнародному рівню, а також забезпечення діяльності Постійного Представника України при ВМО.

 

 

 

 

Версія для друку Опубліковано: 03 Листопада 2021