Шляхи послаблення змін клімату


Прогнозується, що до 2030 року об’єми викидів шості основних парникових газів без додаткових зусиль збільшаться на 25-90% у порівнянні з показниками 2000 року. При використанні правильної стратегії можна уповільнити та стабілізувати підвищення кількості викидів парникових газів до атмосфери.

До цього часу розвинуті країни оприлюднили свої цільові показники зниження викидів до 2020р., але більшість з цих значень далеко відстають від позначеного МГЕЗК діапазону, який встановив зниження у 2020р. об’єму викидів на 25-40% нижче рівня 1990р.. Це необхідно для обмеження підвищення температури до 2ºC.

Жодне рішення, яке можна економічно та технічно виконати, само по собі не зможе вирішити проблему скорочення об’ємів викидів парникових газів у різних секторах економіки. У той же час стає зрозумілим, що для досягнення повного ефекту екологічно чистих технологій та раціонального використання енергії необхідні скеровані дії на міжнародному рівні.

Широке використання технологій, які не спричиняють  змін клімату, є критично необхідним.  Нагальним є широке впровадження чистих технологій у приватному секторі, а також їх широке використання. Це можливо досягнути за допомогою технологічного співробітництва між промислово розвинутими країнами та країнами, що розвиваються.

Ефективне управління лісами, що є природними поглиначами вуглецю та здатні абсорбувати одну десяту частину світових викидів вуглецю, є дуже важливим у збільшенні біомаси, грунтів та лісової продукції.

Якщо не робити ніяких дій або якщо всі будуть продовжувати «замовчувати проблему», то протягом кількох  десятиліть викиди парникових газів на планеті будуть рости та глобальна температура може підвищитись у цьому столітті більш ніж на 6 ºC.

 

Версія для друку Опубліковано: 07 Вересня 2022