Узагальнена агрометеорологічна інформація

Сільське господарство тісно пов’язане із кліматичними та погодними умовами, які значною мірою впливають на  урожай.

Агрометеорологія (сільськогосподарська метеорологія) налічує більш, ніж сторічний період розвитку, вона поєднує метеорологію та кліматологію, ґрунтознавство та агрономію, фізіологію рослин, екологію, статистику та інші науки. Агрометеорологія пройшла розвиток від якісного, описового рівня спостережень і оцінок стану ґрунту та посівів до сучасних методів спостережень, включаючи супутникову інформацію, моделювання процесів і явищ, що відбуваються в системі «сільськогосподарський об'єкт - навколишнє середовище».

Відповідальні стратегічні рішення в сучасному сільському господарстві неможливі без урахування вже сформованих та очікуваних погодних умов та  використання багатопланової агрометеорологічної та агрокліматичної інформації, що включає кількісну оцінку стану посівів та прогнозів урожайності сільськогосподарських культур. Крім того, в останні десятиліття особливого значення набувають розрахунки продовольчої безпеки країни на тривалу перспективу з урахуванням розвитку процесів глобального потепління клімату на земній кулі та проявів його в Україні.

Система агрометеорологічних спостережень – це збір щоденних та узагальнення декадних агрометеорологічних даних, обробка, аналіз, підготовка аналітичних матеріалів, агрометеорологічних прогнозів, забезпечення зацікавлених користувачів. 

Агрометеорологічні спостереження здійснюються на метеорологічних станціях, розташованих на відстані близько 50 км одна від одної, що  дозволяє досить повно та рівномірно висвітлити агрометеорологічні умови території, з достатньою точністю отримати дані про поточні умови погоди та їх вплив на основні сільськогосподарські культури.

Порівнянність результатів агрометеорологічних спостережень, достатній ступінь точності та однорідності забезпечується проведенням агрометеорологічних спостережень за єдиною методикою в єдині по всій території країни терміни та використання однотипних, перевірених, однаково  встановлених приладів.

Координацію та методичне керівництво агрометеорологічними спостереженнями здійснює відділ агрометеорології  Українського гідрометеорологічного центру.

Основні культури,  за якими проводять спостереження:

 • Озимі - пшениця, жито, ячмінь, ріпак
 • Ярові - ячмінь, пшениця, овес
 • Кукурудза
 • Круп’яні та зернобобові – гречка, просо, горох, соя
 • Соняшник, яровий ріпак
 • Цукровий буряк
 • Картопля
 • Багаторічні трави
 • Плодові, виноград

Агрометеорологічні спостереження включають визначення:

 • фаз розвитку рослин (фенологічні)
 • оцінки стану посівів
 • висоти рослин
 • густоти посіву
 • показників продуктивності та структури урожаю
 • запасів продуктивної вологи
 • стану зимуючих культур
 • ступеню пошкодження рослин несприятливими метеорологічними явищами, шкідниками та хворобами
Версія для друку Опубліковано: 04 Листопада 2021