Агрометеорологічна діяльність

Відділ агрометеорології є структурним підрозділом Центру аналізу, прогнозування гідрометеорологічних умов Українського Гідрометцентру, очолюється начальником відділу. У відділі працює 15 спеціалістів агрометеорологів  з вищою освітою та великим  досвідом роботи.

Структурно відділ складається з 3-х секторів:
 • Сектор прогнозування по Україні
 • Сектор прогнозування по Київській області
 • Сектор агрометрежиму
Основними завданням відділу є:
 • дослідження та оцінка закономірностей формування метеорологічних і кліматичних умов сільськогосподарського виробництва по території і в часі;
 • оцінка впливу метеорологічних факторів на розвиток, стан і продуктивність сільськогосподарських культур;
 • прогнозування урожаю основних сільськогосподарських культур;
 • оперативне забезпечення агрометеорологічною інформацією сільськогосподарського виробництва;
 • обґрунтування найбільш повного використання агрокліматичних ресурсів для підвищення продуктивності землеробства, розміщення нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур

Для вирішення зазначених завдань та удосконалення методів і засобів досліджень на основі науково-технічного прогресу, відділ агрометеорології вивчає вимоги об'єктів сільського господарства до метеорологічних умов і встановлює кількісні зв'язки між цими умовами і процесами росту, розвитку і формуванням врожаю сільськогосподарських рослин. Це дає можливість за агрометеорологічними та агрокліматичними даними оцінювати ступінь сприятливості погоди і клімату для перезимівлі і формування урожаю сільськогосподарських культур, приймати рішення щодо  необхідності меліорації та різних агротехнічних заходів для одержання високого врожаю тощо.

Інформація про виникнення та розвиток посухи, її інтенсивність й охоплення території важлива для сільськогосподарських органів і є основою для прийняття різних управлінських і господарських рішень щодо пом'якшення наслідків та  мінімізації збитків, з якомога  більшою  завчасністю. Наприклад,  у  період до сівби скорегувати структуру посівних площ за рахунок збільшення площ під засухостійкі культури чи сорти або орієнтувати господарства на застосування вже на початкових етапах вологозберігаючих технологій  тощо.

У відділі агрометеорології наявна найбільш повна інформація про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур, що дає можливість адекватно і об’єктивно оцінити майбутній урожай основних сільськогосподарських культур. Відділ отримує і узагальнює інформацію з усіх метеорологічних станцій, у тому числі  з  агрометеорологічним розділом робіт, які  проводять спостереження на репрезентативних полях в районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами, які є пріоритетними в конкретному регіоні.

У функції відділу входить забезпечення органів державної влади, МінАПК, організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:
 • декадними агрометеорологічними бюлетенями по Україні і Київській області;

 • агрометеорологічними прогнозами, в т.ч. урожаю та валового збору с.-г. культур;

 • оглядами агрометеорологічних умов вирощування с.-г. культур та їх перезимівлі;

 • агрокліматичними довідниками по території України, областей, районів;

 • агрометеорологічними щорічниками по території України та по окремих областях;

 • спеціальними інформаціями про умови росту і розвитку с.- г. культур;

 • результатами наземних обстежень і агрометеорологічними характеристиками умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав, плодових дерев тощо;

 • інформацією про опади, запаси вологи у ґрунті, рівні залягання ґрунтових вод, сніговий покрив, глибину промерзання, температуру ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, прогрівання орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо.

 

Версія для друку Опубліковано: 03 Листопада 2021