Щорічне вітання від Генерального секретаря ВМО

Щорічне вітання від Генерального секретаря
ВМО Петтері Тааласа з нагоди прийдешніх
свят

Дорогі друзі ВМО, дорогі колеги, шановні постійні представники!

2022 був надзвичайно вдалим для ВМО. Проблеми, пов'язані з пандемією COVID- 19, переважно подолані. Реорганізація конституційних органів ВМО та перерозподіл ресурсів Секретаріату показали свою цінність у вигляді конкретних результатів. Я хочу подякувати керівництву та експертам наших конституційних органів за вдале проведення нарад в дистанційному та змішаному форматі.

Одним з наших основних напрямів діяльності була ініціатива «Завчасні попередження для всіх». Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у березні доручив ВМО підготувати план дій на 2023—2027 роки з метою досягнення 100% охоплення обслуговуванням завчасними попередженнями у всьому світі. Сьогодні лише половина з наших 193 Членів мають найсучасніші системи завчасних попереджень (СЗП). КС 27, що відбулась у Єгипі у Шарм-ель-Шейху, прямо схвалила ініціативу «Завчасні попередження для всіх» (EWS4ALL) у своєму основному рішенні, що отримало назву «Шарм-ель-Шейхський план здійснення» і підтриманому Сторонами РКЗК ООН, закликаючи уряди та фінансові установи до подальшої участі. Це перший випадок, коли завчасні попередження та систематичні спостереження були виділені для особливої уваги і є свідченням тісної взаємодії ВМО з головуючими країнами на КС 27 та групою ООН з питань кліматичних дій протягом багатьох місяців. Кілька країн-донорів вже взяли на себе відповідні фінансові зобов'язання.

Щоб досягти 100%-го охоплення СЗП протягом п'яти років, необхідно інвестувати в основні станції метеорологічних, кліматичних та гідрологічних спостережень.

ВМО, ПРООН та ЮНЕП вже створили Фонд фінансування систематичних спостережень (ФФСС), який вже розпочав свою інвестиційну діяльність у МОКР та НРК. Відсутність національних даних негативно впливає на точність прогнозів та перешкоджає плануванню адаптації до зміни клімату. Наприклад, МГЕЗК не змогла обґрунтувати зміни частоти посух або паводків у значних частинах світу через відсутність спостережень. Ми дуже вдячні донорам, які дозволили почати перші інвестиції.

Існує нагальна потреба підвищення кваліфікації персоналу метеорологічних, гідрологічних служб та інвестуванні у відповідні інформаційно-технологічні системи а також системи телезв'язку. Завдяки програмі «Кліматичні ризики та системи завчасних попереджень» (КРСЗП), що реалізується ВМО, Світовим банком та Управлінням Організації Об'єднаних Націй щодо зниження ризику лиха ООН, вже проведено певну роботу з інвестування у національні системи завчасних попереджень. Ініціативу КРСЗП необхідно розширити, з метою досягнення необхідного рівня СЗП.

Ми також просуваємо новий спосіб моніторингу поглиначів та джерел двоокису вуглецю, метану та закису азоту, що поєднує дані наземних станцій Глобальної служби атмосфери та супутникові спостереження з глобальними системами моделювання шляхом асиміляції даних. Це дозволяє краще зрозуміти поведінку ключових парникових газів у реальній атмосфері. Наприклад, існують великі невизначеності, пов'язані з інтенсивністю поглинання вуглецю в біосфері та джерелами метану, які краще контролюватимуться за допомогою нового методу. КС 27 схвалила цей метод в якості частини документа з питань спостереженням за Землею.

ВМО зміцнила своє становище в галузі доповідей про стан клімату, частково в співпраці з МГЕЗК, яку заснувала та розміщує у себе в штаб-квартирі ВМО разом із ЮНЕП. У 2022 році були опубліковані глобальні та регіональні доповіді про стан клімату, у яких згадувалися великі стихійні лиха. ВМО також опублікувала доповідь з енергетики, яка демонструє, зокрема, чутливість теплових, гідроенергетичних та атомних електростанцій до мінливості та зміни клімату.

У листопаді, ВМО опублікувала свою першу доповідь про глобальні водні ресурси, описуючи стан та тенденції підземних вод, річкового стоку та танення льодовиків. Багато наслідків зміни клімату відчуваються через воду. Попит на воду зростає, в тому числі через зростання населення, у той час як у значній частині світу запаси води зменшуються. Сьогодні, близько 25 % населення земної кулі страждає від проблем із водою, і очікується, що до 2050 року це число подвоїться. ВМО зробить свій внесок у Конференцію ООН з водних ресурсів 22—24 березня у Нью-Йорку і сприятиме підтримці національних служб завчасних попереджень, оскільки вода є ключовим елементом.

Цього року ми зіштовхнулися із кількома драматичними погодними катаклізмами. Третина Пакистану була затоплена, що призвело до серйозних економічних втрат і людських жертв. Рекордні хвилі тепла та посуха спостерігалися в Китаї, Європі, Північній Америці та на Африканському Розі. Мадагаскар зазнав впливу рекордного числа тропічних циклонів, які завдали масштабні збитки (від повеней та вітру). Все це призвело до людських жертв, зниження врожайності та негативних наслідків у кількох секторах, таких як охорона здоров'я, сільське господарство та продовольча безпека, інфраструктура, житло та
енергетика. Крім Пакистану, найбільш серйозні наслідки відчувалися в Ефіопії, Еритреї та Кенії, де сильна посуха панує вже третій рік поспіль.

Необхідно підвищити готовність до таких екстремальних явищ. Провідні вчені світу продемонстрували, що для опису існування та ризиків погодних явищ з серйозним впливом будуть потрібні кліматичні моделі з роздільною здатністю в один кілометр. Найчастіше, кліматичні моделі, що використовуються, корисні для моделювання змін в усередненому кліматі, в той час, як багато з найбільш руйнівних впливів, які спостерігалися цього року, відчуваються в результаті екстремальних явищ. Крім того, існує необхідність у моделюванні опадів та танення льодовиків з більш високою роздільною здатністю. Тому, ВМО та кілька інститутів моделювання клімату вирішили сприяти створенню віртуального чи фізичного центру моделювання клімату з великими високопродуктивними комп'ютерними ресурсами та науково-технічним персоналом найвищого рівня.

ВМО проведе свій Дев'ятнадцятий Всесвітній метеорологічний конгрес з 22 травня по 2 червня у Женеві. На цьому заході будуть ухвалені рішення щодо стратегії, оперативного плану та бюджету на 2024—2027 роки. Крім того, відбудуться вибори Президента, віце-президентів, Генерального секретаря і Виконавчої ради. Очікується, що Членипризначать дієвих та активних кандидатів на ці посади, які є важливими чинниками майбутнього успіху ВМО. Обговорення та рішення за стратегічним планом та бюджетом також дадуть можливість розставити пріоритети ключових ініціатив, таких як «Завчасні
попередження для всіх», які будуть основою нашої діяльності у майбутньому фінансовому періоді.

Успіх ВМО, також, значною мірою залежить від відданої справи та професійного персоналу Секретаріату. Я дуже пишаюся досягненнями персоналу, який володіє найсучаснішими управлінськими, науковими, технічними та адміністративними знаннями. Ми приділяємо увагу управлінню, орієнтованому на результат, делегуванню повноважень та співробітництву всередині Секретаріату та між партнерськими організаціями. У рамках реформи Секретаріату ми прийняли до штату кілька молодих експертів і розподілили досвід та знання в галузі інфраструктури та обслуговування між регіональними бюро. Відбір був зроблений у відповідності до компетенцій осіб, і в результаті ми також змогли досягти гарного гендерного балансу.

Нарешті, я хочу подякувати Членам ВМО, що базуються в Женеві, представництвам, партнерським організаціям, експертам із національних метеорологічних та гідрологічних служб, університетам та приватному сектору за їх неоціненний внесок в успіх ВМО.

Я хочу побажати всім Вам і Вашим близьким спокійних та приємних свят наприкінці року, і з нетерпінням очікую на плідну співпрацю у 2023 році.

Професор Петтері Таалас


---------

Season’s greetings from WMO
Secretary-General Petteri Taalas

Dear friends of WMO, dear colleagues, dear WMO PRs,

2022 has been an extremely successful year for WMO. Challenges related to Covid-19 pandemic are mostly over. The reorganization of the WMO constituent bodies and reallocation of the Secretariat resources have shown their value as concrete results. I would like to thank the leadership and experts of our constituent bodies for the success in carrying out meetings in virtual/hybrid format.

One of our main focuses has been the Early Warnings for All initiative (EWS4AL). The UN Secretary-General Antonio Guterres tasked WMO in March to prepare an action plan for 2023- 27 to reach 100 % coverage of early warning services globally. Today, only half of our 193 Members have state-of-the-art EWSs in place. The COP-27 hosted by Egypt in Sharm El- Sheikh endorsed the EWS4ALL initiative explicitly in the cover decision supported by UNFCCC member states and calls for governments and financing institutions to engage. This is the first time that early warnings and systematic observations has been singled out for special attention and is a testament to the close engagement of WMO with the COP 27 presidency and UN climate action team over many months. Several donor countries have already made related financial commitments.

To reach the 100 % coverage of the EWS during 5 years there is a need to invest in basic meteorological, climate and hydrological observing stations. WMO, UNDP and UNEP have already established Systematic Observation Financing Facility (SOFF), which has already begun its investment activities in SIDS and LDC countries. Lack of national data has a severe negative impact on the accuracies of forecasts and prevents climate adaptation planning. For example, IPCC was not able to justify changes in drought or flooding frequencies in large parts of the world due to lack of observations. We are very grateful to the donors who have enabled first investments to commence.

There is also a need to enhance the weather/hydrological service human capital skills and to invest in related IT and telecommunication systems. Thanks to already ongoing WMO, World Bank and UNDRR programme Climate Risk and Early Warning Systems, some work has been already carried out to invest in the national early warning systems. The CREWS initiative needs to be scaled up to reach the needed level of EWSs.

We have also been promoting a new way of monitoring the sinks and sources of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide by using the ground-based Global Atmosphere Watch, satellite and assimilation modelling. This allows better understanding of the behaviour of the key greenhouse gases in the real atmosphere. There are for example large uncertainties related to the strength of sink of carbon in the biosphere and sources of methane, which will be better monitored with the new method. The COP-27 endorsed this method as a part of the Earth Observation document.

WMO has intensified its status of climate reporting, partly in co-operation with the IPCC, which WMO is hosting with UNEP. In 2022, global and regional state of climate reports were published, which also featured major disasters. WMO also published an energy report demonstrating inter alia the sensitivities of fossil, hydropower and nuclear power plants to climate variability and change.

In November, WMO published its first global water resources report describing the status and trends of groundwater, streamflow, and glacier melting. Many of the impacts of climate change are felt through water. The demand for water is also growing due to population growth, whereas in large parts of the world the water availability is diminishing. At the moment, about 25 % of the world’s population is suffering from water problems, and the number is expected to double by 2050. WMO will contribute to the UN Water Conference 22-24 March in New York, and promote support for national Early Warning Services, as water is a key element.

This year we have faced several dramatic weather disasters. One third of Pakistan was flooded with dramatic economic losses and human casualties. Record breaking heatwaves and drought have been observed in China, Europe, North America, and Horn of Africa. Madagascar was exposed to record number of tropical cyclones with massive flood and wind damages. All those have led to human casualties, loss of yield and negative impacts in several sectors of societies, like health, agriculture/food security, infrastructure, housing, and energy. Besides Pakistan, the most severe impacts have been felt in Ethiopia, Eritrea, and Kenya, where severe drought has prevailed already for the third consecutive year.

There is a need to enhance preparedness for such extreme events. The world leading scientists have demonstrated that kilometre-scale climate models would be needed to describe the existence and risks of high-impact weather events. The most commonly used climate models are useful in simulating the changes in average climate, whereas many of the most devastating impacts are felt through extreme events as observed this year. Also, there is a need to simulate the rainfall and melting of glaciers with higher resolution. Therefore, WMO and several climate modelling institutes have decided to promote the establishment of a virtual or physical climate modelling centre with extensive high performance computer resources and high-level scientific/technical staffing.

WMO will organize its nineteenth World Meteorological Congress from 22 May to 2 June 2023 in Geneva. At this occasion, strategy, operating plan, and budget for 2024-27 will be decided. Also, elections of President, Vice-Presidents, Secretary-General, and Executive Council will take place. Members are expected to set capable and active candidates for those posts, which are important success factors for the future of WMO. The strategic plan and budget discussions and decisions will also be an opportunity to prioritize key initiatives such as Early Warning for All which will be a core of our activities for the coming financial period.

The success of WMO is also highly dependent on the committed and professional staff of the Secretariat. I am very proud of the achievements of the staff, which consist of state of the art managerial, scientific, technical, and administrative expertise. We have paid attention on result-based management, delegation of authority, and collaboration within the Secretariat and with partner organization. As a part of the Secretariat reform, we have been able to recruit several young experts and allocate infrastructure and service expertise in regional offices. The selection has been made based on competencies, and as a result, we have also been able to reach a good gender balance.

Finally, I would like to thank the WMO Members, Geneva-based missions, partner organizations, experts from national meteorological and hydrological services, universities, and private sector for their invaluable contribution to the success of WMO.

I would like to wish you all and your beloved ones relaxing and enjoyable end-of-year holidays and am looking forward for fruitful co-operation in 2023.


Prof. Petteri Taalas

Версія для друку Опубліковано: 09 Грудня 2022