УГМЦ Український гідрометеорологічний центр

Продовжується реалізація міжнародного проєкту УкрГМЦ-ФМІ


Продовжується реалізація міжнародного проєкту, який спрямований на модернізацію Української гідрометеорологічної служби у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.

Проєкт, розпочатий в січні 2022 року, триватиме чотири роки за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії. Він спрямований на часткову автоматизацію та модернізацію моніторингу погоди на території України з метою підвищення якості прогнозування і попередження небезпечних метеорологічних явищ.
Впродовж серпня-вересня відбулися робочі зустрічі українських та фінських фахівців в режимі онлайн, на яких були обговорені подальші кроки співробітництва.

Розглянуто першочергові напрямки роботи, а саме:

Узгоджено, що задля належного виконання вищезазначених напрямків роботи та нарощування потенціалу персоналу УкрГМЦ, у Фінському метеорологічному інституті протягом вересня-листопада, буде проходити стажування наших співробітників.

Окрім негайних заходів з модернізації, проєкт також оцінює майбутні потреби в оновленні гідрометеорологічної інфраструктури, що дасть можливість забезпечити довгострокову стабільність та сталість розвитку сфери послуг УкрГМЦ.


The implementation of the international project, which is aimed at the modernization of the Ukrainian Hydrometeorological Service in cooperation with the Finnish Meteorological Institute, continues.
The project, which started in January 2022, will last four years with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of Finland. It is aimed at partial automation and modernization of weather monitoring on the territory of Ukraine in order to improve the quality of forecasting and prevention of dangerous meteorological phenomena.
During August-September, working meetings of Ukrainian and Finnish specialists took place online, where further steps of cooperation were discussed.


The priority areas of work were considered, namely:


It was agreed that in order to properly implement the above-mentioned areas of work and increase the potential of the staff of the UkrHMC, in the Finnish Meteorological Institute during September-November, our employees will undergo an internship.
In addition to immediate modernization measures, the project also assesses the future needs for updating the hydrometeorological infrastructure, which will provide an opportunity to ensure long-term stability and sustainability of the development of the UkrHMC service sector.